Vijesti

 • Countries officially signed the RCEP instrument industry ushered in a new situation of trade

  Zemlje su službeno potpisale industriju instrumenata RCEP koja je otvorila novu situaciju trgovine

  15. novembra 2020. godine došle su velike vijesti koje su postale fokus pažnje zemalja širom svijeta. Nakon osam godina pregovora, čelnici 15 zemalja, uključujući Kinu, Japan i Singapur, potpisali su RCEP sporazum putem video konferencije. Doznaje se da se RCEP općenito odnosi na ...
  Čitaj više
 • Usporedba performansi između servo motora i koračnog motora

  Kao upravljački sistem otvorene petlje, koračni motor ima bitan odnos sa modernom digitalnom tehnologijom upravljanja. U sadašnjem domaćem digitalnom sistemu upravljanja, koračni motor se široko koristi. Pojavom potpuno digitalnog AC servo sistema, AC servo motor se sve više primenjuje u digita ...
  Čitaj više
 • Znate li koračni motor

  Koračni motor je upravljačka komponenta otvorene petlje koja pretvara električni impulsni signal u kutni pomak ili linearni pomak. U slučaju neopterećenja, brzina motora, položaj zaustavljanja ovisi samo o frekvenciji impulsnog signala i broju impulsa, a na to ne utječe promjena opterećenja, ...
  Čitaj više