Proizvoda

Kategorije proizvoda

Rješenja

Certifikat

nedavno

VIJESTI

  • Zemlje su službeno potpisale industriju instrumenata RCEP koja je otvorila novu situaciju trgovine

    15. novembra 2020. godine došle su velike vijesti koje su postale fokus pažnje zemalja širom svijeta. Nakon osam godina pregovora, čelnici 15 zemalja, uključujući Kinu, Japan i Singapur, potpisali su RCEP sporazum putem video konferencije. Doznaje se da se RCEP općenito odnosi na ...

  • Usporedba performansi između servo motora i koračnog motora

    Kao upravljački sistem otvorene petlje, koračni motor ima bitan odnos sa modernom digitalnom tehnologijom upravljanja. U sadašnjem domaćem digitalnom sistemu upravljanja, koračni motor se široko koristi. Pojavom potpuno digitalnog AC servo sistema, AC servo motor se sve više primenjuje u digita ...

  • Znate li koračni motor

    Koračni motor je upravljačka komponenta otvorene petlje koja pretvara električni impulsni signal u kutni pomak ili linearni pomak. U slučaju neopterećenja, brzina motora, položaj zaustavljanja ovisi samo o frekvenciji impulsnog signala i broju impulsa, a na to ne utječe promjena opterećenja, ...